CKWebdesign

CKW-Copyright-Nederlands2018-10-31T09:38:23+00:00

Copyright

CopyrightHet zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande copyright regels, deze te begrijpen en daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.  

In deze copyright pagina wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  1. Niets van deze site mag zonder toestemming van CKWebdesign verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites.
  2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij CKWebdesign of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen, openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van CKWebdesign en /of zijn licentiehouders.

Bronnen en copyright graphics

NederlandNederlands

Source and copyright graphics

United Kingdom (Great Britain)English

" MENSEN DOEN ZAKEN MET MENSEN
NIET MET BEDRIJVEN "

CEES KLOOSTERMAN

Grotekerksbuurt 11E
3311CA Dordrecht

Mobile: +31 6 21262358

Recente projecten