Copyright

CopyrightHet zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande copyright regels, deze te begrijpen en daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.  

In deze copyright pagina wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 1. Niets van deze site mag zonder toestemming van CKWebdesign verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites.
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij CKWebdesign of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, te verveelvoudigen, openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke toestemming van CKWebdesign en /of zijn licentiehouders.

Bronnen en copyright graphics

NederlandNederlands

Source and copyright graphics

United Kingdom (Great Britain)English

Disclaimer

Disclaimer en copyrightDefinities

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen en daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
CKWebdesign besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens als menu’s en prijzen kunnen voorkomen. CKWebdesign wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. CKWebdesign behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
CKWebdesign kan niet instaan voor de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. CKWebdesign kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden of het uitwisselen van informatie via het Internet tussen CKWebdesign en haar gebruikers.
Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. CKWebdesign aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van Internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. CKWebdesign behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
CKWebdesign garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, spam of vergelijkbare schadelijke componenten.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 • Laatste wijziging: Dordrecht, 07-02-2019
 • C. Kloosterman, eigenaar CKWebdesign.